محصولات بازرگانی

کلیه حلال های آلی
الکلها

متانول، اتانول، ایزوپروپیل الکل، نرمال پروپانول، ایزوبوتانول، نرمال بوتانول، منو اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول، تری اتیلن گلایکول، بوتیل گلایکول، پروپیلن گلایکول، دی پروپیلن گلایکول …

مهمترین کاربردها

تولید رنگ (حلال رزین)، تولید تینر و رنگزدا، تولید سم و حشره کش، تولید رنگ چوب و وارنیش، تولید لاستیک، چربی زدایی از فلزات، حلال آبکاری، تولید مرکب چاپ، شست و شوی تجهیزات چاپ، ساخت و تعمیر ماشین آلات، حلال چاپ فلکسوگرافی، حلال چاپ گراوور، تولید چسب، تولید دترجنت و شویند، حلال چاپ لیتوگرافی، پاک کننده نیمه رساناها ،مصارف دارویی، ساخت مدار الکترونیک، تولید ضد یخ، حلال پوشش دهنده کاغذ

استر ها

متیل استات ۸۵% و ۹۹%، اتیل استات، ایزوبوتیل استات، نرمال بوتیل استات، ایزوپروپیل استات …

مهمترین کاربردها

تولید رنگ (حلال رزین)، تولید تینر و رنگزدا، تولید سم و حشره کش، تولید رنگ چوب و وارنیش، تولید لاستیک، چربی زدایی از فلزات، حلال آبکاری، تولید مرکب چاپ، شست و شوی تجهیزات چاپ، حلال چاپ فلکسوگرافی، حلال چاپ گراوور، تولید چسب، تولید دترجنت و شویند، پاک کننده نیمه رساناها ،مصارف دارویی

کتون ها

استون، متیل اتیل کتون، متیل ایزوبوتیل کتون  …

مهمترین کاربردها

تولید رنگ (حلال رزین)، تولید تینر و رنگزدا، تولید سم و حشره کش، تولید رنگ چوب و وارنیش، تولید لاستیک، چربی زدایی از فلزات، حلال آبکاری، تولید مرکب چاپ، شست و شوی تجهیزات چاپ، ساخت و تعمیر ماشین آلات، تولید چسب، تولید دترجنت و شوینده، مصارف دارویی

اترها

دی اتیل اتر، گلایکول اترها و THF،MTBE ,…

مهمترین کاربردها

مصارف دارویی، تولید ضد آفتاب، لوازم آرایشی، مرکب چاپ، فام و رنگ های پایه آب، چربی زدا، شوینده ها، رنگ ها و چسبهای آئروسول، واسطه واکنش های شیمیایی، تولید گلایکول اتر استاتها، استفاده به عنوان سوخت و مکمل سوخت، تولید سلولز استات

حلال های نفتی، پالایشگاهی و آروماتیک

بنزن، تولوئن، زایلن، هگزان، نفت بی بو و سفید، حلال ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۶، ۴۰۹، ۴۱۰

مهمترین کاربردها

تولید رنگ (حلال رزین)، تولید تینر و رنگزدا، تولید سم و حشره کش، تولید رنگ چوب و وارنیش، تولید لاستیک، چربی زدایی از فلزات، حلال آبکاری، تولید مرکب چاپ، شست و شوی تجهیزات چاپ، ساخت و تعمیر ماشین آلات، حلال چاپ فلکسوگرافی، حلال چاپ گراوور، تولید چسب، حلال چاپ لیتوگرافی، تولید فیبر اکریلیک، تولید لاتکس، تولید پلی استایرن

اسیدها

اسید سولفوریک، اسید سولفونیک، اسید استیک، اسید کلریدریک، اسید فسفریک، اسید استئاریک…

مهمترین کاربردها

تولید استرها( واکنشگر و کاتالیزور)، تنظیم اسیدیته، مصارف دارویی، تولید شوینده و دترجنت، سنتز رزین های صنعتی، کاتالیزور صنعت پالایش و پتروشیمی، حشره کش و ضد یخ، فرایند کاهش آلومینیوم، تصفیه آب و پساب، تولید پیگمانت و رنگ، جوهر چاپ، پوشش دهنده ها، تولید مواد منفجره، تولید سلوفون، تولید لوبریکانت های صنعتی، تولید فلزات غیر آهنی، تولید باطری