آبگیری از DMSO

DMSO را مي توان حتي در صورت مخلوط با حلال هاي فرار يا ضايعات غير فرار با راندمان بسيار بالا از مخلوط هاي آبي جدا نمود. فرايندهاي مختلفي با تجهيزات متفاوت در بازيافت DMSO به كار گرفته مي شود اما در كليه سيستم ها، تبخير كننده و برج تقطير مشترك است و محصول بدست آمده خلوص بسيار مناسبي دارد.

بررسی جداسازی آب از DMSO با ترکیب درصد ۲۰-۱۰% DMSO؛

تركيب درصد DMSO ضايعاتي بطور معمول حاوي ۱۰ تا ۲۰ درصد DMSO و مابقي آب است لذا متداولاً ابتدا خوراك توسط تقطير ساده يا برج عريان سازي تا ترکیب درصد ۵۰ تا ۷۰ درصد DMSO‌ خالص سازي شده و سپس در برج تقطير جزء به جزء تا خلوص۹۹٫۹% از آب جدا مي شود. در اين روش در صورت حضور حلال هاي آلي سبك، این حلال ها نيز به همراه آب در برج عريان سازي از DMSO جدا مي شوند. در مرحله عريان سازي خوراكی رقيق از DMSO ابتدا تبخير شده و سپس به برج عريان سازي وارد مي شود. در اين مرحله مي توان از تبخيركننده هاي كتل تايپ در صورت عدم حضور مواد غير فرار استفاده نمود اما تبخيركننده لايه نازك مناسب تر است. دليل ارجحيت تبخيركننده لايه نازك حساسيت دمايي DMSO، ضايعات كم بويلر (ته ماند تقطير) و ماهيت پيوسته فرايند است. بخارات حاصل از تبخير در مرحله اول تا ۹۰% آب است كه به برج عريان سازي وارد مي شود. برج عريان سازي شباهت زيادي به برج تقطير جزء به جزء دارد با اين تفاوت كه ريفلاكس در آن انجام نمي گردد لذا جداسازي حلال هاي با فراريت نسبي بالا فقط در آن انجام مي گردد. با گذر زمان تبخيركننده ميزان بيشتري DMSO ‌تبخير كرده و به برج عريان سازي وارد مي كند؛ محصول بدست آمده تا ۸۰% DMSO ‌و ۲۰% آب تخليص مي شود. نكته قابل توجه فشار فرايند است كه با توجه به حساسيت دمايي DMSO تحت ۳۰ ميلي بار انجام مي شود. نقطه جوش DMSO در اين فشار ۸۸ درجه سانتيگراد است. (DMSO در دماي ۱۶۰ درجه سانتيگراد در فشار اتمسفريك شروع به تجزيه شدن كرده و به تدريج رنگ زرد رنگ و بوي نامطبوع پيدا مي كند.) تقطير جزء به جزء مخلوط به دست آمده به برج تقطير جزء به جزء وارد شده و DMSO با خلوص ۹۹٫۹% وزني از پايين برج با دماي جوش بين ۹۰ تا ۱۳۰ درجه سانتيگراد حاصل مي گردد. در اين مرحله مي توان از يك جوش آور لايه نازك يا كتل تايپ تحت وكيوم براي بويل آپ استفاده نمود. نرخ بويل آپ و ريفلاكس بسته به طول برج، تعداد سيني ها و يا نوع پكينگ متفاوت است اما بصورت ميانگين نرخ ريفلاكس و بويل آپ ۱ به ۱ است.