انواع تینر



در صنعت رنگ حلال هاي آلي به عنوان حلال رقيق كننده رنگ و به عنوان حلال شست و شوي خطوط توليد يا محفظه هاي نگهداري رنگ استفاده مي شود.در صنعت توليد مصنوعات چوبي از مخلوط هاي هاي آلي (تينر فوري يا تينر نيتروسلولز) جهت رقيق سازي پوشش دهنده هاي چوب همچون سيلر، كيلر و بتونه استفاده مي شود. در صنعت توليد رزين برخي مواد مانند منومر استايرن به عنوان واكنش دهنده، برخي حلال ها مانند حلال هاي نفتي سبك و سنگين و تينر هاي كتوني و استري جهت رقيق سازي رزين هاي توليد شده و برخي حلال ها براي شست و شوي خطوط و رآكتور هاي توليد رزين استفاده مي شود. در صنعت رنگ و رزين مشتركاً قدرت حلالیت عامل تعيين كننده مناسب بودن حلال از نظر كاربردي است.

در توليد تينرها در ابتداي امر حلال بايد قابليت حل نمودن پوشش دهنده را داشته باشد. تينر بايد نرخ تبخير مناسب و بوي مطلوب، سميت كم و پايداري مناسب نيز داشته باشد چرا كه بسياري از مصارف محصول نهايي به مصارف خانگي و صنعتي كوچك ختم مي شود.

در كاربردي بودن يك تينر قدرت حلاليت آن مهمترين فاكتور انتخب  است. اينكه تينر چه مقدار از يك پوشش دهنده را با چه سرعت و شرايط فيزيكي در خود حل كرده و پس از حل نمودن چه وسيكوزيته اي در حالت محلول ايجاد مي كند مي تواند به عنوان معياري از قدرت تينر در نظر گرفته شود. هرچند كه در كاربردهاي مختلف تينر وظيفه ي متفاوتي دارد همانطور كه در توليد فرضاً رنگهاي ساختماني تينر روغني يا ساختماني صرفاً رقيق كننده و در توليد مصنوعات چوبي تينر رقيق كننده و  تنظيم كننده ويسكوزيته و تشكيل دهنده فيلم نازك پليمري در پوشش دهنده است.

رزين هايي كه به عنوان پوشش دهنده در رنگ هاي ساختماني، پوشش دهنده هاي چوبي، اتوموبيل و قطعات صنعتي استفاده مي شوند متفاوت هستند؛ لذا تينري كه قابليت حل كردن اين نوع رزين را داشته باشد و بو و خواص  و قيمت مناسب داشته باشد متفاوت هستند. تينر ها به ۵ دسته اصلي تقسيم مي شوند؛

تينر هاي فوري از نظر قدرت حلاليت رزين نيتروسلولز توسط گستره اي از كد ها از ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ دسته بندي مي شوند. تينر ۵۰۰۰ معمولا ارزان ترين و ضعيف ترين و ۶۰۰۰۰ قوي ترين و گرانترين نوع تينر فوري است. توليد كنندگان تينر هاي فوري الزاماً از يك استاندارد استفاده نمي كننده و تينر هاي با كدهاي مشابه توليد كنندگان با يكديگر متفاوت هستند.

انواع تینر قابل عرضه:

تینر شست و شو (چربی گیر)
تینر فوری ۷۰۰۰ (زیر کار-حل کردن بتونه )
تینر فوری ۱۰۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۱۲۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۱۵۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۲۰۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۲۲۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۳۰۰۰۰(لوساید)


كيفيت تينر هاي فوري به چند عامل بستگي دارد؛

اول خصوصيات ظاهري تينر است كه نبايد كدر باشد يا رنگ داشته باشد و يا اينكه ماده اي در آن رسوب كرده يا دو فاز شده باشد. تينر بايد كاملاً شفاف و بدون رنگ باشد و بصورت تكفاز در كل بشكه يا محفظه نگهداري باشد.

دوم خصوصيات فيزيكي تينر فوري است. تينر فوري بايد ترجيحاً دانسيته كمي داشته باشد. تينر فوري عموماً بصورت بشكه عرضه مي شود كه وزن كم آن باعث ارزش بيشتر هر ليتر از خريد به نسبت قيمت آن خواهد بود. تينر بايد بدون آب باشد تا در زمان حل شدن رزين در تينر كدر نشود؛ تينر هاي فوري با توجه به اينكه مقادري زيادي حلال هاي قطبي در خود دارند احتمال وجود آب در آن زياد است. براي تست كيفي آب مقدار كمي از تينر را در روغن حل كنيد و در صورتي كه محلول بدست آمده شفاف باشد احتمال زياد تينر آب نداشته يا مقدار كمي آب دارد.

از ديگر خصوصيات تينر فوري ويسكوزيته پس از انحلال و و نحوه تبخير شدن آن از سطح پوشش دهنده است. تينر فوري بايد براي مصرف مشخص آن و نحوه پخش آن روي سطح فرموله شود. تينر هايي كه از عمدتاً حلال هاي سبك و بسيار قطبي تشكلي شده باشند در حين خشك شدن اصطحاً طبله مي زنند و حلال هاي سنگين تر در سطوح عمودي ريزش مي كنند. همچنين در صورتي كه پوشش دهنده(سيلر، كيلر يا بتونه) با پيستوله يا قلم مو روي سطح پخش شود نيز عامل مهمي در تعيين فرمولاسيون مناسب تينر است.

خصوصيات شيميايي تينر هاي فوري نيز عوامل مهم در تعيين كيفيت تينرهاي فوريست؛ با توجه به اينكه تينر ها از مخلوط حلال هاي آلي توليد مي شوند لذا يك تينر مخلوطي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي حلال هاي تشكيل دهنده آن است. حلال هايي كه گروه هيدروكسيلي در مولكول خود دارند خاصيت قطبي بيشتر و حلال هاي هيدروكربني برعكس با ثابت دي الكتريك بسيار كمتر ناقطبي محسوب مي شوند. حلال هاي قطبي رزين هاي قطبي و حلال هاي ناقطبي رزين هاي ناقطبي را در خود حل مي كنند. رزين هاي نيتروسلولز در حلال هاي قطبي تر استري و كتوني حل مي شود.


جهت مطالعه بیشتر در مورد حلال های آلی و نحوه ساخت انواع تینر کلیک کنید

تينر هاي روغني و ساختماني-رزين آلكيد

تينر هاي روغني به طور عمده براي رقيق سازي رنگ هاي روغني با پايه رزين آلكيدي فرموله مي شوند. اين نوع از تينر حاوي حلال هاي بيشتر ناقطبي نفتي و آروماتيك هستند كه به دو نوع تينر روغني صنعتي و ساختماني دسته بندي مي شوند. از حلال های آروماتیک می توان تولوئن و آروماتیک های مخلوط در وایت اسپیریت و همچنین از حلال های ناقطبی می توان از مخلوط های هیدروکربنی سبک و سنگین همچون حلال بی بو و حلال ۴۰۲ نام برد.

تينر هاي ساختماني به دليل اينكه در فضاي بسته و توسط اشخاص و با قلم انجام مي شوند بسيار مهم است كه از نظر بو و سميت براي اين كار مناسب باشند. اين نوع از تينر دانسيته بيشتري نسبت به تينر هاي فوري دارند و همچنين سميت بسيار كمتري نسبت به آنها دارند. تينر هاي روغني صنعتي بدليل اينكه معمولا با استفاده از پيستوله روي سطح پخش مي شوند بايد در حالت محلول ويسكوزيته كمتري داشته باشند و همنين روي سطوح عمودي ريزش نداشته باشند. مهمترين عامل كيفيت تينر ساختماني رنگ آن است كه بايد عاري از هرگونه رنگ و كدري باشد چرا كه در رنگ آميزي هاي ساختماني كه غالباً سفيد است باعث ايجاد رنگهاي ناخواسته مي شود.


تينر هاي روغني به دو صورت قابل عرضه است؛

تینر روغنی آلکیدی ممتاز(پوشش های روغنی اتومبیلی)
تینر روغنی آلکیدی (کلیه پوشش های روغنی بخصوص پوشش های ساختمانی)


تينر هاي اپوكسي-رزين اپوكسي

تینر اپوکسی (پوشش های اپوکسی پرایمر- میانی-نهایی)


تينر پلي اورتان-رزين پلي اورتان

تینر پلی اورتان صنعتی(پوشش های پلی اورتان صنعتی)
تینر پلی اورتان اتومبیلی(پوشش های پلی اورتان اتومبیلی)

محصولات در آزمایشگاه تحقیق توسعه شرکت فرموله و سپس پس از ساخت در آزمایشگاه کنترل کیفی، پاشش، رنگ، کیورینگ، سرعت تبخیر، ویسکوزیته و بوی آن کنترل می گردد. بسته بندی محصولات به صورت بشکه ۲۲۰ لیتری و فله مي باشد.