انواع تینر

تینر شست و شو (چربی گیر)
تینر فوری ۷۰۰۰ (زیر کار-حل کردن بتونه )
تینر فوری ۱۰۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۱۲۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۱۵۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۲۰۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۲۲۰۰۰(پوشش های فوری،پلی استر و نیم پلی استر)
تینر فوری ۳۰۰۰۰(لوساید)
تینر اپوکسی (پوشش های اپوکسی پرایمر- میانی-نهایی)
تینر پلی اورتان صنعتی(پوشش های پلی اورتان صنعتی)
تینر پلی اورتان اتومبیلی(پوشش های پلی اورتان اتومبیلی)
تینر روغنی آلکیدی ممتاز(پوشش های روغنی اتومبیلی)
تینر روغنی آلکیدی (کلیه پوشش های روغنی بخصوص پوشش های ساختمانی)
محصولات در آزمایشگاه تحقیق توسعه شرکت فرموله و سپس پس از ساخت در آزمایشگاه کنترل کیفی، پاشش، رنگ، کیورینگ، سرعت تبخیر، ویسکوزیته و بوی آن کنترل می گردد. بسته بندی محصولات به صورت بشکه ۲۲۰ لیتری و دبه های ۲۰ لیتری می باشد.